โปรโมชั่น

ค่ารักษา

การให้บริการ ราคา    
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา ฟรี บาท
วัสดุรองพื้น วัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก) 200 บาท
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 800 บาท
ขูดหินปูน 800-1,200 บาท
ขูดหินปูน (เกลาราก) 1,500-2,000 บาท
ปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน 2,500-4,500 บาท
ฟอกสีฟันทั้งปากทำในคลินิก POLA 8,000 บาท
การครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น 9000 บาท
การฟอกสีฟันด้วย Zoom 9,000-10,000 บาท
Scroll To Top