เพียงกดไลค์หน้า เพจ Facebook ของ SmileCentral Dental รับของสมนาคุณพิเศษสุด ฟรี!!

  18 มีนาคม 2562  

การจัดฟัน

การจัดฟันครั้งแรก เราควรเลือกคุณหมอ หรือทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ที่จบด้วยการรับรองจากสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทย เพื่อพบกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟัน จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนการรักษา อาทิ ความจำเป็นจะต้องถอนฟัน ถ้าถอนต้องถอนกี่ซี่ หรือบางคนไม่จำเป็นต้องถอน สามารถใช้เครื่องมืออื่น เช่น miniscrew ในการช่วยรักษาจัดฟัน ซึ่งต้องประเมินจากขึ้นโครงการฟันและใบหน้าของแต่ละคนScroll To Top