การรักษา

ฟันล่างคร่อมฟันบน จัดแบบใส Invisalign


คนไข้มีปัญหาด้านโครงสร้าง คางยื่น ฟันล่างสบคร่อมฟันหน้าบน และมีฟันซ้อนเก คนไข้ปฏิเสธการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส Invisliagn โดยวางแผนถอนฟันหน้าล่าง 1 ซี่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดไม่นาน เพียง 1.5 ปีก็จัดเสร็จ คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามขึ้น รูปหน้าดูดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ผ่าตัดร่วมด้วย

Scroll To Top