การรักษา

เคส ฟันสบเปิด


เคสกัดสบฟันไม่สนิท ฟันหน้าสบเปิด ฟันซ้อนเก รักษาโดยการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่ และฟันกรามล่าง 1 ซี่ เนื่องจากผุมาก ไม่สามารถเก็บได้ ส่วนฟันล่างอีกข้างมีฟันกรามหายไป 1 ซี่อยู่แล้ว

Scroll To Top