การรักษา

เคสฟันซ้อนเก


เคสฟันซ้อนเก ส่วนใหญ่แล้วในคนไทยที่มีฟันซ้อนเก มักจะมีการยื่นของฟันหน้าร่วมด้วย แผนการรักษาส่วนใหญ่จึงมักต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน ดังในเคสตัวอย่างต่อไปนี้ คนไข้เคยไปติดเหล็กจัดฟันแฟชั่นมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ตรวจพบฟันผุหลายซี่ ฟันซ้อนเก และบานออกมาก คุณหมอรักษาโดยการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน้อย 4 ซี่ เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วคนไข้มีรูปหน้าที่เปลี่ยนไป ดูเรียวขึ้น และมีรอยยิ้มที่สวยงามขึ้น

Scroll To Top