การรักษา

เคสฟันล่างคร่อมฟันบน


เคสนี้ผู้ปกครองพามาพบคุณหมอตั้งแต่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบ คนไข้มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรล่างใหญ่และยื่นมาด้านหน้า ทำให้ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน คางเบี้ยวไปด้านขวา ปลายฟันหน้าบนเริ่มสึก เนื่องจากการกัดกระแทก คุณหมอพิจารณาเริ่มจัดฟันเลยด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบดามอน โดยไม่มีการถอนฟันแท้เลย โดยใช้ระยะเวลาเพียง 4 เดือน ฟันหน้าบนก็เริ่มกลับมาคร่อมฟันล่างได้ ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือแบบดามอนสามารถขยายขนาดขากรรไกรบนได้ดีกว่าเครื่องมือแบบธรรมดา และคนไข้ให้ความร่วมมือในการใส่ยางดึงขากรรไกรได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากต้องรอฟันแท้ให้ขึ้นครบ และเพื่อให้แน่ใจในเรื่องการเจริญเติบโตที่ยังมีอยู่ เคสนี้จึงถอดเครื่องมือหลังจากเริ่มจัดประมาณ 2 ปี

Scroll To Top