การรักษา

เคสฟันล่างคร่อมฟันบน


เคสฟันล่างคร่อมฟันบน หน้าเบี้ยว ฟันบนซ้อนเกเยอะมาก มีฟันด้านในขึ้นด้านเพดานอยู่นอกแนว ทำให้ฟันหน้าบนเบี้ยว คุณหมอรักษาโดยการจัดฟันแบบเหล็กธรรมดา โดยไม่มีการถอนฟันแแท้เลย แต่คนไข้มีฟันกรามล่างที่หายไปอยู่แล้ว 2 ข้าง ใช้ระยะเวลาในการจัดเกือบ 3 ปี  เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วคนไข้มีรูปหน้าที่เปลี่ยนไป ไม่เบี้ยว กึ่งกลางฟันหน้าบนและล่างกลับมาตรงกัน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโครงสร้างขากรรไกร หากคนไข้เลือกที่จะจัดฟันเพียงอย่่างเดียว ไม่ผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วย ผลการรักษาก็จะไม่ได้ 100%

Scroll To Top