ทันตแพทย์หญิง : พรดี ชัยรัชวิทย์


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส Invisalign ระดับ Diamond

วุฒิการศึกษา

ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.บัณฑิตทันตกรรมประดิษฐ์ ม.มหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

Dr. Porndee Chairachwit graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University and received a graduate diploma in Prosthodontics from the Faculty of Dentistry at Mahidol University. She then attended New York University School of Dentistry for her Post Graduate Certificate in Orthodontics. Dr. Porndee is a certified Invisalign orthodontist and a member of the American Association of Orthodontics (AAO). She was recently awarded "Invisalign Diamond Provider 2016-2017" status.
Her areas of specialty include orthodontics, prosthodontics and combined orthodontics and cosmetic/implant dentistry. Before starting her own practice, she was on staff at Bangkok Hospital Pattaya for 7 years.

Scroll To Top