การจัดฟันแบบใส ดีอย่างไร

  21 มีนาคม 2562  

การจัดฟันแบบใส Invisalign ดีอย่างไร?

  1. สามารถเห็นพัฒนาการการเคลื่อนที่ของฟันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะเริ่มมีการจัดฟันจริง
  2. ใช้เวลาการรักษาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ประมาณ 30-50 % 
  3. เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส มองเห็นได้ยาก ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ
  4. ไม่มีเหล็กจัดฟันที่ทำให้ระคายเคืองในช่องปาก
  5. ไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร
  6. การแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากทำได้ง่ายกว่าการจัดฟันแบบเหล็ก           
Scroll To Top